Monday, 3 August 2009

हेन्री पूल इज हिअर (२००८)

आपला सिनेमास्कोप ब्लॉग वर ह्या सिनेमा बद्दल वाचले आणि मग तो पाहिला. कथेची मांडणी चांगली आहे. "एस्परेंझा, हेन्री आणि डॉन ही पात्रं अनुक्रमे आस्तिक,नास्तिक आणि त्रयस्थ वृत्तीचं प्रतिनिधित्त्व करतात. प्रेक्षकांतला प्रत्येक जण यातल्या कोणत्या ना कोणत्या पात्राच्या व्यक्तिमत्त्वाशी समरस होऊ शकतो आणि ब-याच प्रमाणात इतर दोघांच्या बाजूदेखील त्याच्यापर्यंत पोहोचतात." - हे गणेश यांचे मत पटले.

No comments:

Post a Comment